Telefon: 48 365 25 91| Email: poczta@pp9.radom.pl

Przedszkole Publiczne Nr 9

Dla Rodziców

Bezpieczne Ferie 2022

      Właśnie rozpoczęły się ferie zimowe. Będą one trwały w tym roku w poszczególnych województwach od 15 stycznia do 27 lutego. Dla wielu osób, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży jest to okazja do aktywnego relaksu oraz wyjazdów. Jednak ten czas niesie ze sobą też wiele zagrożeń. Jak ich uniknąć i bezpiecznie spędzić wolny, zimowy czas? Oto najważniejsze zasady!

Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach sprawiają wiele radości i wzmacniają naszą kondycję fizyczną. Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!

 

 

Witam Wszystkich Rodziców,

którzy chcą przez chwilę przeczytać słowa własnego dziecka. Jest to w zasadzie apel, można też nazwać  prośbą DZIECKA do nas, osób dorosłych, rodziców- pierwszych nauczycieli i wychowawców.

Apel Twojego Dziecka

według

Janusza Korczaka

 

 

 

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu to umiejętność przystosowania się do nowych warunków. W przypadku przedszkolaka to zdolność odnalezienia się w zupełnie nowej dla niego przestrzeni, poznania nowych dzieci, nowej pani, ale przede wszystkim pozostania w przedszkolu bez opieki mamy czy taty.

Adaptacja dziecka w przedszkolu bez stresu

Bardzo często zdarza się tak, że to rodzice mają ogromny problem z rozstaniem z dzieckiem. Należy pamiętać, że sukces adaptacyjny zależy głównie od nich. Dziecko widzące pewnego siebie, uśmiechniętego, spokojnego rodzica znacznie łatwiej i chętniej zostanie w swojej grupie. Jeśli rodzice pokazują mu, że sami nie są swojej decyzji pewni, wahają się, okazują emocje – to wzbudza niepokój także u dziecka.

Co powinno umieć dziecko przed pójściem do przedszkola?

Ważnym elementem, ułatwiającym dziecku proces adaptacji, jest nauczenie go czynności samoobsługowych. 3-latek powinien umieć samodzielnie jeść, umyć ręce i buzię, ubrać się i sygnalizować swoje potrzeby. Nauczyciele zawsze dzieciom pomagają, ale ważne jest, by dziecko samo próbowało, nie czekało, aż ktoś zrobi to za nie.

W co wyposażyć dziecko, by było mu łatwiej?

Każdy przedszkolak powinien mieć w swojej szafce kilka zapasowych kompletów ubrań. Przydadzą się, gdy zdarzy się sytuacja „kryzysowa”. Należy pamiętać, że 3-latek dopiero uczy się samodzielności, nie wszystko jeszcze umie. Przeżywa swoje niepowodzenia, musimy mu na to pozwolić, ale jednocześnie uczyć, jak sobie z nimi radzić.

Dzieci bardzo dużo uczą się przez obserwację. W grupie zupełnie inaczej funkcjonują, patrzą na zachowania innych dzieci, naśladują je. W tym aspekcie pobyt w przedszkolu uczy samodzielności znacznie szybciej niż jej nauka w domu.

 

 

Procedury obowiązujące w warunkach pandemii w Przedszkolu Publicznym Nr 9 oraz załączniki do procedur:

Procedury w warunkach pandemii PP Nr 9

Załączniki do procedur

 

Obowiązek informacyjny RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 9 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, ul. Kalińska 4, 26-600 Radom,

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

7) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – Bartłomiej Kida, e-mail: bodo.radom@gmail.com

8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Skip to content