Telefon: 48 365 25 91| Email: poczta@pp9.radom.pl

Przedszkole Publiczne Nr 9

MALI PATRIOCI-obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi


MALI PATRIOCI

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi

 

        Wiek przedszkolny, to najlepszy czas na budowanie przywiązania do Ojczyzny oraz kształtowania świadomości narodowej. Od najmłodszych lat należy pielęgnować i przekazywać dzieciom polskie  tradycje, kształtować  postawę braterstwa, szacunku do ojczystego kraju. Jednym z zadań edukacyjno – wychowawczych w przedszkolu jest kształtowanie postaw obywatelskich w poczuciu patriotyzmu i przynależności narodowej. Działania realizujące powyższą tematykę, odbywają się we wszystkich grupach przedszkolnych. Zarówno maluszki, jak i dzieci starsze poznają symbole narodowe, a w tym barwy narodowe. Wszystko po to, by mieć świadomość bycia Polakami. Warto podkreślić, że przedszkolaki znają hymn narodowy, godło i flagę Polski. Potrafią wymienić znane polskie miasta i rzeki oraz wskazać je na mapie Polski,      z uwzględnieniem stolicy naszego kraju. Uczą się też wybranych polskich tańców narodowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż każde dziecko zna miejsce swojego zamieszkania, tradycje regionalne i miejsca pamięci narodowej. Przedszkolaki wiedzą, że „majówka” to czas wolny ze względu na święta narodowe i te kilka dni spędza się z rodziną, by uczcić Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi.

        We wszystkich grupach wiekowych, adekwatnie do możliwości dzieci  realizowano zajęcia o treściach patriotycznych. Dzieci wykonywały rysunki, chorągiewki, kotyliony, malowały godło i flagi, słuchały hymnu, legend o powstaniu państwa polskiego, uczyły się wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” oraz Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste”.

Skip to content