Telefon: 48 365 25 91| Email: poczta@pp9.radom.pl

Przedszkole Publiczne Nr 9

Szkolenie „PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA”


17 października w naszym przedszkolu  odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

 w której wzięły udział dzieci i nauczyciele.

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności..

Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Z tego powodu należy już od najmłodszych lat instruować je, jak trzeba zachować się  w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy.

Podczas zajęć dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci  mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.

Oczywiście szkolenie nie zrobi z przedszkolaków profesjonalnych ratowników,

ale nauczy dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych,

bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pierwszej pomocy.

Skip to content